Činnosti

  • Projektovanie súkromných záhrad, parkov a verejných priestorov
  • Realizácia záhrad, parkov a verejných priestorov
  • Automatické a manuálne závlahové systémy (systém HUNTER)
  • Údržby zelene
  • Odborný rez okrasných a ovocných drevín
  • Spilovanie a ošetrovanie stromov horolezeckou metódou
  • Inventarizácia drevín 
  • Špeciálne sadovnícke úpravy
  • Navrhovanie a realizácia interiérovej zelene
  • Odborné poradenstvo