Projektovanie

Projektovanie

Adaptácia historického parku v Barci ( Košice )

Štúdia záhrady Zbehy 

Štúdia záhrady Nový Cabaj

Víťazný návrh Park za sladovňou Košice

Štúdia záhrady Malý Lapáš

Štúdia záhrady Choča

Štúdia záhrady Krškany

Štúdia záhrady Nitra

Návrh záhona záhrada Nitra

Štúdia záhrady Bratislava

Návrh záhrady v Kavečanoch (KE)

Štúdia záhrady Nitra

Štúdia podnikateľského objektu Nitra

Štúdia záhrady Nitra

Štúdia záhrady Hrnčiarovce

Výber prác