Realizácie

Súkromná záhrada Krškany

Spilovanie stromov

Súkromná záhrada Nitra 

Súkromná záhrada Nitrianske Hrnčiarovce

Súkromná záhrada Zobor - Nitra

Záhrada Rakytovce - BB

Bytový komplex Ivanka pri Nitre

Penzión Krškany - Nitra

Súkromná záhrada

Pršany - BB

Záhrada Čakajovce

Nitra - Kalvária

Suchý múrik - Svätoplukovo

Predajňa OLIP

Jesenné aranžmá

Suchý múrik Nitra - Kalvária